Aparatur Pemerintahan

Aparatur Pemerintahan

Tabel 23.

Jumlah aparatur pemerintahan dan anggota kelembagaan

Desa Sukarame tahun 2019

No

Uraian

Jumlah

Keterangan

1

Kepala desa

1

 

2

Sekretaris desa

1

 

3

Kepala urusan & Kepala Seksi

7

 

4

Kepala dusun

5

 

5

Ketua RW

9

 

6

Ketua RT

52

 

7

Staf

1

 

Sumber: data desa Sukarame